Charitativní turnaj úspěšně proběhnul

Ve čtvrtek 5. prosince 2013 se sešli klienti asociace APLA, jejich blízcí, široká veřejnost a významné osoby, aby se všichni společně pobavili u minigolfu. 

Vybrané dobrovolné vstupné bylo vhozeno do charitativní kasičky, která zůstává dále na Minigolfu Butovice otevřená dalším přispěvatelům.

Každý se mohl zúčastnit turnaje jednotlivců, vybraní a vylosovaní jedinci pak soutěže družstev. Program také zpestřilo vystoupení akrobatického rockandrollu.

Fotky z akce naleznete ve fotogalerii z minigolfového turnaje.

Krátké povídání o akci pak na stránkách APLA Praha.