Minigolf Butovice - nejlepší poměr výkon/cena ze všech minigolfů v Praze

Udělali jsme drobný průzkum různých minigolfů v Praze, abychom Vám umožnili rozhodování, kam zajít. Co jsme zjistili?

Minigolf Butovice je pětihvězdičkový minigolf, který vyhrává v poměru výkon/cena. Nikde jinde nenajdete takovou kombinaci zábavné složky a zároveň možnosti pojmout minigolf jako sport. Co překvapilo i nás samotné - to vše za cenu, která nejen, že není zdaleka nejvyšší ze všech pražských minigolfů - je dokonce ještě nižší, než je průměrné vstupné těchto minigolfů.

Hrajte minigolf - kdekoliv, kdykoliv. Je to krásná hra, krásný sport. Když si budete chtít zahrát pořádně a za slušnou cenu, a to i v rámci oslavy či firemní akce, když se budete o minigolfu chtít dozvědět i něco víc, zajděte si do Butovic.

 

NÁZEV CENA (1 dosp. + 1 dítě)
90 min.
IN
DOOR
CER-
TIFI-
KÁT WMF
BĚŽ-
NÉ SVĚT-
LO
UV PRO-
VOZ
NARO-
ZENI-
NOVÉ OSLAVY
FIREM-
NÍ AKCE
KROU-
ŽEK MINI-
GOLFU
TRE-
NÉŘI MINI-
GOLFU
MINIGOLF BUTOVICE 238 V V V V V V V V
TEMPO 250 X V V X X V X V
NA HUTÍCH 188 X X* V X V V X V
RADOTÍN 130 X V V X X X V V
GUTOVKA 210 X X V X X X X X
ŽIŽKOV 220 X V V X X X X X
PRAGUE GLOW GOLF 320 V X X V V V X X
KUNRA-
TICE
331 V X V X V V X X
PIRÁTÍ PARK 350 X X V X X V X X
O2 ARENA 420 V X V X V V V V

 

průměrná cena 266 Kč

X*- toto hřiště nemá Certifikát WMF, ale splňuje jeho parametry

 

legenda:

CENA - cena za 1 dospělého a jedno dítě nad 100 cm do 12 let na 90 minut hry

INDOOR - krytý minigolf, který je možné hrát za každého počasí a po celý rok

CERTIFIKÁT WMF - Certifikát Světové minigolfové federace pro sportovní minigolfová hřiště  - takovýto minigolf je uzpůsoben pro hraní oficiálních minigolfových turnajů a je zároveň zárukou kvality minigolfového hřiště i pro veřejnostní hraní

BĚŽNÉ SVĚTLO - možnost hrát za přírodního či běžného umělého světla

UV PROVOZ - možnost hrát pod speciálním UV světlem

NAROZENINOVÉ OSLAVY - provozovatel na svých stránkách prokazatelně ukazuje možnost uspořádání narozeninových oslav (je k dispozici nabídka, či je evidentní, že se podobné akce zde v minulosti pořádaly a pořádají)

FIREMNÍ AKCE - provozovatel na svých stránkách prokazatelně ukazuje možnost uspořádání firemní akce (je k dispozici nabídka, či je evidentní, že se podobné akce zde v minulosti pořádaly a pořádají)

KROUŽEK MINIGOLFU - provozovatel organizuje pravidelný kroužek minigolfu pro děti

TRENÉŘI MINIGOLFU - na hřišti jsou přítomni, či po předchozím objednání přítomni zkušení trenéři minigolfu