Momentky z provozu prvního UV minigolfu v ČR

První hráči začínají zkoušet, jaké to je, hrát minigolf pod UV světlem. Kromě úterý, kdy se na našem hřišti scházejí závodní hráči, přepínáme na UV světlo každý den od 18 hodin.