Pomůcka pro hru na našem hřišti

Přemístění minigolfových drah si vyžádalo také vyhotovení nových pomůcek pro veřejnostní hráče.

Na nových nákresech se můžete inspirovat, jak kterou minifolfovou dráhu zahrát, jaký míček zvolit a jaký výsledek se na takové dráze od veřejnostního hráče očekává.

Nákresy jsou nalepeny u jednotlivých minigolfových drah. Budete-li je využívat, budete moci vědoměji vybírat ten který minigolfový míček na tu kterou dráhu a vědoměji volit způsob hry na jednotlivých drahách. To vše vám může dopomoci k lepším výsledkům a tím pádem k lepšímu požitku ze hry.