Rozpis turnaje OPEN Butovice 20. 3. 2016

Rozpis turnaje 2. Open Butovice 2016

 

Všeobecné ustanovení:

 

1. Pořadatel                SK DG Fortuna Radotín

2. Termín                    Slavnostní zahájení:    sobota 19. 03. 2016 v 17:00 hodin

                                    Začátek turnaje:          neděle 20. 03. 2016 od 8:30 hodin

                                    Slavnostní zakončení: 20 min. po skončení turnaje v prostorách hřiště

3. Místo konání          Minigolf Butovice, Radlická 117, Praha 5 (OC Galerie Butovice)

4. Vedení turnaje       Ředitel turnaje:            Richard Fischer

            Hlavní rozhodčí: deleguje STK ČMGS

5. Účast                      Dle platného soutěžního řádu ČMGS a doplňků soutěžního řádu ČMGS pro rok 2016.

6. Úhrada nákladů     Hráči startují na vlastní náklady nebo na náklady vysílajících oddílů.

7. Přihlášky                Přihlášku nahrazuje odevzdání řádně vyplněného hracího protokolu

                                   spolu s platným registračním průkazem hráče nejpozději v sobotu 19. 3. 2016 do 16.00 hod.

8. Startovné               Dle platného sazebníku ČMGS (Příloha č. 4 SŘ). Startovné je splatné nejpozději před rozlosováním. Ve výši: 225,00 Kč dospělí a 150,00 Kč mládež

9. Rozlosování            Bude provedeno v sobotu 19. 3. 2016 bezprostředně po slavnostním zahájení v prostorách hřiště.

10. Ubytování             Zajistí vysílající klub.

 

 

Technická ustanovení:

 

1. Pravidla               Hraje se dle platných pravidel ČMGS na 18 ti eternitových drahách, které odpovídají normě WMF. Platí soutěžní řád ČMGS.

2. Kategorie             Hraje se v kategoriích: muži, ženy, senioři, senioři II, seniorky, junioři, juniorky, žáci, žákyně a absolutní kategorie mužů a žen      

3. Schéma soutěže:  Jednodenní turnaj jednotlivců, hrají se 4 okruhy.

4. Určení pořadí      Vítězem se stává hráč s nejnižším počtem úderů. V případě rovnosti na prvním až třetím místě u kategorií jednotlivců dojde k rozřazení. Při rovnosti úderů na dalších místech dle odst. 7.1. Soutěžního řádu ČMGS.

5. Ceny                     Hráči na 1. – 3. místě v absolutních kategoriích budou odměněni věcnými cenami

                                 Hráči na 1. – 3. místě ve věkových kategoriích budou odměněni věcnými cenami.

                                 Hráči na 1. – 3. místě v mládežnických kategoriích budou odměněni věcnými cenami a diplomy.

6. Trénink               V sobotu 19. 03. 2016 od 8:00. Platba za trénink činí 100,- Kč/celý den.

            Pořadatel turnaje zajistí v době oficiálního tréninku přístup bez veřejnosti v sobotu od 8 hod do 15hod.Od 15 hod bude trénink společně s veřejností, od 18 hodin je zapnuto UV osvětlení.

            V neděli 20. 03. 2016 je hřiště otevřeno od 7:00.

            V ostatní dny otevřeno dle provozní doby hřiště.

            Viz. https://www.minigolfbutovice.cz.

7. Různé                   Jury turnaje si v souladu se soutěžním řádem ČMGS vyhrazuje právo upravit rozpis turnaje, vyžádá-li si to jeho regulérní a plynulý průběh.

 

 

 

Srdečně zve pořádající klub

SK DG Fortuna Radotín